Microbiological remediation
Microbiologische sanering

Olie- en gasbedrijven worden geconfronteerd met de problemen van de vervuiling van hun gronden door olie- en olievervuilde afvalstoffen en de snelle liquidatie van de gevolgen van olievervuiling. 

De negatieve effecten van de activiteiten van olie- en gasbedrijven zijn onder andere: olielozingen en het creëren van oliehoudend afval in de vorm van slibputten, oliemeren, oliesliblagunes, met olie verontreinigde ophopingen. 

ARKOIL Technologies ontwikkelde de meest innovatieve technologieën en methoden voor de liquidatie van met olie besmet afval en de sanering van door olie vervuilde terreinen.

ARKOIL biedt een unieke methode van microbiologische liquidatie van verontreiniging door koolwaterstoffen, waarbij gebruik wordt gemaakt van originele stammen van micro-organismen die de koolwaterstof oxideren. De meest effectieve olie-destructor, het meest geschikt voor een afzonderlijk samengesteld ecosysteem wordt geselecteerd op basis van de laboratoriumtestresultaten. 

ARKOIL-specialisten zijn in staat zeer effectieve micro-organismen uit inheemse bacteriële populaties te zuiveren, indien nodig.

Het behandelingsproces duurt van 3 weken tot 2 maanden, afhankelijk van de weersomstandigheden en andere factoren.