Groundwater washing
Reiniging van grondwater

ARKOIL ontwikkelde een progressieve methode voor het reinigen van bodem en grondwater.  Deze technologie kan worden toegepast wanneer de contaminatiediepte meer dan 0,5 meter bedraagt.

ARKOIL is zeer ervaren en volledig uitgerust om het volledige proces uit te voeren, vanaf het onderzoek tot de volledige eliminatie van de gevolgen van vervuiling.  Het gebruik van een speciale wasoplossing maakt het mogelijk de reiniging uit te voeren zonder uitgraving van grond.  De methode van een filtratiebestendige wandinstallatie maakt het mogelijk de olievervuiling te lokaliseren en de gevolgen van de impact op het milieu tot een minimum te beperken.