Slib behandeling

SLIBVERWERKING EN HERCULTIVERINGSTECHNOLOGIE VOOR MET OLIE VERONTREINIGDE GROND Operationele activiteiten van olie- en gasbedrijven en door technologie veroorzaakte rampen bij raffinaderijen en hoofdpijpleidingen leiden tot duizenden vierkante meters met olie vervuilde bodem en water. Deze enorme hoeveelheid gevaarlijke afvalolie vormt een groot gevaar voor het milieu en de leefomstandigheden. ARKOIL Technologies bestrijdt deze negatieve impact door middel van het unieke hercultiveringssysteem en de behandeling van met olie verontreinigde grond. Het behandelingsgebied wordt zorgvuldig ingesmeerd en voorzien van waterdichte lagen, waardoor oliehoudende vloeistoffen kunnen ontsnappen en de grond niet wordt verontreinigd. Dit veld kan verschillende keren worden gebruikt. Biologische ontgifting duurt tussen de 2 weken en 2,5 maand, afhankelijk van de samenstelling en het totale volume van het slib. Het eindresultaat: Olieafval wordt in bodemmengsels verwerkt tot mengsels die NIET MEER DAN 3% olie bevatten. Het gehalte aan koolwaterstoffen kan worden verlaagd tot 1% of zelfs minder. Dit nieuwe product kan worden gebruikt als industriƫle grond voor het opvullen van wegen, het ophogen van ravijnen of de frames voor grasmatten. Bij ARKOIL System wordt altijd de naleving aangetoond van normen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu die worden gesteld door klanten en lokale overheden, wereldwijd. ARKOIL Technologies is gecertificeerd conform VCA**, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 en GOST.